Σκοπός & λειτουργία Print E-mail
There are no translations available.

Σκοπός της Χορωδίας και των Θεματικών Ομάδων HARMONIA JURIS είναι η τέρψη, η καλλιέργεια και η προώθηση της μουσικής παιδείας των μελών της, που λειτουργούν και εμφανίζονται δημόσια σαν μια συγκροτημένη ομάδα.

Η Χορωδία και οι Θεματικές Ομάδες ως σύνολο δεν εκφράζουν και δεν συνδέονται με  οποιονδήποτε τρόπο με ιδεολογικές, πολιτικές, κομματικές ή συνδικαλιστικές τάσεις ή παρατάξεις. Οι κάθε είδους δραστηριότητές τους  δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, τα μέλη τους δεν αμείβονται και η συμμετοχή των μελών δεν συνεπάγεται οικονομική τους επιβάρυνση. Τα δύο σχήματα τελούν υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Οι δημόσιες εμφανίσεις τους πραγματοποιούνται όταν, όπως και όπου αυτό αρμόζει και συνάδει με το Δικηγορικό Λειτούργημα.

Τα μέλη που ανήκουν στο Πρόγραμμα μελετούν, προετοιμάζουν και παρουσιάζουν στο κοινό εκδηλώσεις με θέμα κάθε φορά ένα κοινωνικό ζήτημα.

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται  από την ΗARMONIA JURIS , η οποία μπορεί επίσης να συμμετέχει   σε εκδηλώσεις άλλων φορέων όταν αυτό της ζητηθεί.

Υπεύθυνη Οργάνωσης και Εκπρόσωπος των δύο σχημάτων, Χορωδίας και Θεματικών Ομάδων είναι η Δικηγόρος Μαρία ΡΕΝΙΕΡΗ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία ενεργεί με την σύμφωνη γνώμη της εκλεγμένης από τα μέλη Επιτροπής. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον Κανονισμό. Η Τριμελής Επιτροπή εκλέγεται από το σύνολο των μελών της χορωδίας με διετή θητεία.

Η  HARMONIA JURIS φιλοξενείται για την διδάσκαλία και προετοιμασία  των εκδηλώσεών  της από το ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σίνα 31, Αθήνα) τακτικά κάθε Τρίτη 19.30 έως 22.00 και έκτακτα όταν αυτό απαιτείται.  Καλλιτεχνικά Υπεύθυνος (Μαέστρος) της Χορωδίας είναι ο κ. Γιάννης BPYZAKΗΣ

 
Copyright © 2010 www.harmoniajuris.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Powered by sicoa.eu