Καλώς ήρθατε στην επίσημο ιστότοπο της HARMONIA JURIS

της πρώτης Μικτής Πολυφωνικής Χορωδίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Έτος ίδρυσης 2006

Επόμενες Παραστάσεις

Προηγούμενες Παραστάσεις